Is mijn projectidee goed genoeg?

Elke creatieve geest herkent het: door je passie heb je al snel duizend-en-een ideeën. Niet elk idee is uitvoerbaar of geschikt voor fondsenwerving. Wanneer is jouw idee goed genoeg om uit te werken tot een project waarmee je subsidies en donaties kunt aanvragen? Ik let op twee dingen: heb je een urgente aanleiding en is jouw projectidee bijzonder.

 

Urgente aanleiding

Als je fondsen wilt overtuigen een donatie of subsidie aan je project toe te kennen, moet je kunnen uitleggen waarom dat nu belangrijk is. Geen fonds zal simpelweg een project financieren omdat het jou een leuk idee lijkt. Als je stil staat bij hoe je op het idee gekomen bent, blijkt vaak dat je een logische aanleiding had. Bijvoorbeeld een actueel maatschappelijk vraagstuk, een artistieke ontwikkeling of een vraag die uit je achterban naar voren is gekomen.

Maatschappelijke vraagstukken

Een relevante maatschappelijke aanleiding is vaak te verbinden met thema’s die de overheid belangrijk vindt. Een gemeente wil misschien de sociale cohesie in een wijk bevorderen waar jouw muziekcentrum gevestigd is. Een uitstekende kans om met een gezamenlijke muziekvoorstelling de doelstelling van de gemeente te helpen realiseren. Een provincie wil misschien een meer bloeiende recreatieve sector. Jouw festival kan bijdragen aan het aantrekken van meer toeristen. En als het rijk bepaalt dat cultuureducatie in het praktijkonderwijs en VMBO ondermaats is, dan pas je jouw educatieve project daarop aan. Een bijkomend voordeel is dat je naast culturele fondsen ook maatschappelijk georiënteerde fondsen kunt benaderen.

Artistieke ontwikkeling

De aanleiding kan ook van artistieke aard zijn. Stel dat jouw dansgezelschap al een tijdje met een ontwikkelingstraject bezig is. Jouw signatuur is bijna definitief gevormd en er komt steeds meer publiek op je shows af. Je merkt aan de reacties van programmeurs dat je iets nieuws en onverwachts biedt. Deze ontwikkelingen wil je goed gebruiken, je wil op nog meer podia spelen en je wil je publieksbereik bestendigen. Daarvoor zet je een project op waarin je jouw artistieke methode kunt uitwerken en je publiek aan je kunt binden.

Vraag uit de ‘achterban’

Een vraag uit je achterban kan ook een goede aanleiding zijn. Die achterban is een breed begrip: zijn het je vrijwilligers, je leden of mensen met wie je in aanraking komt door middel van je werkzaamheden? Als jij in contact staat met bijvoorbeeld moeders in armoede en zij zien theater als een middel om een stem te krijgen, dan is dat een goede aanleiding. Maar het jubileum van je orkest is ook mooi: je wilt met jouw leden iets bijzonders neerzetten. Fondsen zijn op zoek naar projecten waarbij jij de behoefte van je doelgroep concreet aan kan tonen.

 

Bijzondere projecten

Helaas, veel ideeën zijn dertien in een dozijn. Fondsen willen graag dat jij met je project het cultureel landschap verrijkt. Je project moet dus uniek of bijzonder zijn, zowel binnen de omgeving waarin je actief bent (positionering) als ten opzichte van je reguliere activiteiten.

Positionering

Op welke manier is jouw project bijzonder in vergelijk met je werkveld? Je hoeft daar helemaal niet zo groot voor te denken. Een muziekvoorstelling an sich is niet zo uniek. Maar misschien is jouw muziekschool wel de enige in het dorp en vervul je daarmee een belangrijke rol in jouw lokale omgeving. Wellicht zie je zelfs nationaal een belangrijke positie voor jouw organisatie of project weggelegd. Bijvoorbeeld als de artistieke signatuur van jouw dansgezelschap uniek is in Nederland. Je moet dergelijke bijzonderheden kunnen benoemen en onderbouwen. Reflecteer dus op hoe jouw organisatie of jouw project verschilt van soortgelijke initiatieven en leg uit wat jou onderscheidt.

Reguliere activiteiten

Fondsen zijn er niet zo happig op om jouw reguliere activiteiten te ondersteunen. Dat zijn bijvoorbeeld de dramalessen die je altijd aanbiedt, of de huurkosten van je theaterschool. Ze willen de speciale, tijdelijke projecten steunen: projecten met een duidelijk begin en eind. Het theaterproject met moeders in armoede is bijzonder, omdat je met een a-typische doelgroep samenwerkt, een uitgebreidere coaching aanbiedt en als doelstelling hebt die doelgroep verder te helpen.

Soms moet je hier creatief mee omgaan. Bijvoorbeeld als je idee nauw samenhangt met jouw reguliere activiteiten. Misschien wil je als museum je vaste tentoonstelling updaten. Dat omschrijf je dan in een projectplan als een herinrichting. Als je een project op een school wilt doen, kan je dat omvormen tot ontwikkeling van lesmateriaal en het doen van een pilot.

 

Slotakkoord

Dit zijn de eerste dingen waar je over na kunt denken voordat je overweegt een fondsenwervingscampagne op poten te zetten. Voordat je toe bent aan het daadwerkelijk doen van aanvragen, moet je natuurlijk nog wel wat stappen zetten. Je moet concreet kunnen aangeven wat je beoogde doelen en resultaten zijn, wat je gaat doen om die te behalen en hoe je te werk gaat. Daarnaast moet je kunnen aangeven welke impact of blijvende waarde een tijdelijk project met eenmalige financiering op de lange termijn kan hebben. Ook moet het blijken dat je plan haalbaar is. Heb je bijvoorbeeld de juiste partners? Is het aannemelijk dat je begroting gedekt gaat worden? Is je planning realistisch? En heeft jouw organisatie wel de juiste rechtsvorm?

Veel vragen die beantwoord moeten worden. Dat lijkt soms een hele kluif, maar is vooral ook een heel leuk proces waarbij je precies in kaart brengt wat jouw culturele meerwaarde is. Twijfel je of jouw projectidee kans van slagen heeft bij fondsen? Neem contact op met mij om te kijken of ik je verder kan helpen met deze vraagstukken.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen