Culturele projecten na corona

De deuren van je museum, podium of orkestgebouw zijn dicht. Dat betekent niet dat je gehele organisatie tot stilstand is gekomen: bij veel stichtingen gebeurt er nog van alles achter de schermen. Een museum grijpt misschien de gelegenheid om elk stoffig hoekje blinkend schoon te maken en een orkest werkt nu ruim op tijd de plannen uit voor een nieuw concert. Ondanks deze werkzaamheden blijft de financiële situatie als een zwarte wolk over veel organisaties heen hangen. Zonder publiek geen inkomsten uit entree en dus ook een minder grote maatschappelijke impact die ondersteund wordt door subsidies.

Nu het er naar uitziet dat de ‘anderhalvemetermaatschappij’ het nieuwe normaal is, rijst de vraag hoe een culturele stichting of vereniging hiermee om kan gaan. Welke mogelijkheden blijven over? Meer specifiek: welke mogelijkheden blijven over op het vlak van projectmatige fondsenwerving?

 

Passende projectplannen

Dien je in deze tijd een project in bij een cultureel fonds? Elke projectmatige fondsenwerving begint bij een goed plan. Zoals altijd omschrijf je hierin je activiteit, plan van aanpak, PR plan, planning en begroting. Dat is nu niet anders. Ook omschrijf je altijd de context van jouw organisatie en plan. Momenteel is die context gekleurd door de coronacrisis. Daar zal je dus een actueel antwoord op moeten geven.

Wil jij jouw activiteit binnen nu en een jaar laten plaatsvinden? De kans bestaat dat de anderhalvemetermaatschappij dan nog niet is opgeheven. Bedenk nu alvast hoe je activiteit eruit ziet in een anderhalvemetermaatschappij en in een ‘normale’ maatschappij. Ook is het logisch dat je in de doelstellingen rekening houdt met een ander publieksbereik dan voor corona, wat ook weer invloed heeft op je PR plan.

 

Mogelijkheden tijdens corona

Ondanks de coronacrisis die voortduurt, wil je van start met je culturele projecten. Hiervoor zijn aangepaste mogelijkheden.

Digitale projecten

Momenteel is een groot probleem dat publiek geen fysieke activiteiten meer mag ondernemen. Een voor de hand liggende optie is digitalisering. Heb je altijd al een app willen maken voor je publiek? Of wil je je digitale collectie eindelijk online toegankelijk maken? Nu lijkt een goed moment om hier stappen in te zetten.

Voor erfgoedorganisaties heeft het Mondriaan bijvoorbeeld momenteel een open oproep digitaal erfgoed. Sowieso is deze regeling een prachtige kans om onzichtbare schatten op het depot breed toegankelijk te maken. Vanwege de coronacrisis lijkt deze stimulans alleen maar belangrijker. Het Mondriaanfonds heeft natuurlijk ook nog allerlei regelingen voor artistiek onderzoek van kunstenaars, die ook nu nog aangevraagd kunnen worden.

Anderhalvemeterprojecten

Digitalisering is niet de enige manier om rekening te houden met de nieuwe regels van onze samenleving. Nu moeten we nog even thuis zitten, maar straks kruipt iedereen weer langzaam uit haar cocon. Sommigen doen dat sneller (primair onderwijs) dan anderen (risicogroepen).

Wat in ieder geval zeker is, is dat fysieke nabijheid ontzettend gemist wordt. We willen weer samen komen. Cultuur speelt hier altijd al een grote rol in: denk aan (food)festivals en community art projecten. Misschien heb jij het perfecte idee voor een activiteit die uitgevoerd kan worden in een anderhalvemetermaatschappij of een activiteit die zelfs voor risicogroepen veilig is. Denk aan bijzondere concerten waar mensen in groepjes langs schuifelen of kunst in de buitenruimte waar iedereen op eigen gelegenheid heen kan gaan. Fondsen staan hier zeker voor open. Een mooi voorbeeld is de Rabobank.

Cultuureducatie projecten

Cultuureducatie op scholen blijft ook doorgaan. Momenteel is het alle zeilen bijzetten in het onderwijs. Het primair onderwijs moet nu een oplossing bedenken voor 50/50 onderwijs en ook middelbare scholen zijn achter de schermen druk om een de nieuwe onderwijsrealiteit vorm te geven. Op sommige scholen betekent deze situatie dat alle aandacht uit moet gaan naar het dagelijkse onderwijsproces. Op andere scholen is misschien juist nu ruimte voor nieuwe initiatieven en om ideeën uit te werken die al een tijd op de plank liggen.

De subsidies voor cultuureducatie blijven open staan. Denk bijvoorbeeld aan de CMK regelingen voor het PO in Groningen en Drenthe. Of een van de regelingen van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij juichen nieuwe aanvragen juist toe zolang je rekening houdt met de gevolgen van corona.

 

Alternatief verdienmodel

Deze crisisperiode is een goede tijd om na te denken over een toekomstig verdienmodel. Fondsen zullen in 2021 minder grote budgetten hebben en ook particulieren en bedrijven zullen na de crisis een ander bestedingspatroon hebben. Voor projecten geldt dat je een gezonde financieringsmix moet nastreven en voor je reguliere exploitatie is dat niet anders. Enkel fondsenwerving is dus niet genoeg. Meer lezen over alternatieve verdienmodellen? Hier vind je een lijst met diverse opties.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen