Dit is Mare Kiers

Cultuur betekent voor iedereen iets anders.

Maar het betekent voor ons allemaal iets.

Ik wil concreet bijdragen aan het verdiepen van die betekenisgeving. Want ik geloof dat kunst en cultuur de samenleving mooier maken en onze levens verrijken. Daarom help ik stichtingen en verenigingen bij het werven van subsidies voor hun culturele projecten. Het is mijn manier om nieuwe ideeën een kans te bieden.

Ik zet mijn kennis van de cultuurfondsen en het subsidielandschap in en sta hen bij met een analytische, zorgvuldige en kritische blik. Ik ben betrokken in elke stap. Van het allereerste idee tot het schrijven van het projectplan tot de daadwerkelijke fondsenwerving.

Missie

Ik help stichtingen en verenigingen aan subsidies die hun culturele projecten mogelijk maken. Zo draag ik bij aan een rijker aanbod van kunst en cultuur in Nederland.

Mijn belofte aan jou:

  • betrokken: ik werk hard voor ‘mijn’ projecten, als je mij overtuigt dat het project een verschil kan maken
  • doelgericht: samen doorlopen we een helder stappenplan, we gaan voor het beste resultaat
  • kritisch: want een compleet en goed onderbouwd plan vergroot de betekenis van het project en de kans op toekenning van subsidie

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten