Opdrachtgevers

Dr. Aletta Jacobs College (PrO) & Kunstencentrum Kielzog

Speelgoedmuseum Kinderwereld

Theater Loods13

Biblionet Groningen

Kunstencentrum K38

Nationaal Bus Museum

Muziekvereniging ODO

Milieu is een Containerbegrip

Stichting Bibliotheken Midden - Fryslân

Stichting J.P. Poppinga

Stichting ColorC

Bibliotheek Emmen & Esdal College

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten