Opdrachtgevers

Dr. Aletta Jacobs College (PrO) & Kunstencentrum Kielzog

Kunstencentrum K38

Milieu is een Containerbegrip

Stichting J.P. Poppinga

Biblionet Groningen

Stichting Bibliotheken Midden - Fryslân

Stichting ColorC

Bibliotheek Emmen & Esdal College

Vrijwilligerswerk

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Timpweg 3
Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2019 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten