Opdrachtgevers

Dr. Aletta Jacobs College (PrO) & Kunstencentrum Kielzog

Speelgoedmuseum Kinderwereld

Theater Loods13

Biblionet Groningen

Kunstencentrum K38

Milieu is een Containerbegrip

Stichting J.P. Poppinga

Stichting Bibliotheken Midden - Fryslân

Bibliotheek Emmen & Esdal College

Stichting ColorC

Vrijwilligerswerk

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten