Stichting ColorC

Functie: Acquisitiemedewerker, editie 2017

Stichting ColorC organiseerde in december 2017 de vierde editie van het lichtkunstfestival OrbitFest, met als thema: Heliopolis, stad van de toekomst. Ik heb samen met de projectleiding het projectplan geschreven en de planning en begroting opgesteld. Ik was verantwoordelijk voor de subsidieaanvragen. Onder andere het Emmapleinfoundation, het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, het Roode- of Burgerweeshuisfonds en het BPD Cultuurfonds hebben het project gesteund.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten