Milieu is een Containerbegrip

Functie: Initiatiefnemer, projectleider – zomer 2019

In de nacht van 1 op 2 januari van 2019 verloor het containerschip MSC ZOE 345 containers ten noorden van de Waddeneilanden. Veel producten kwamen in zee terecht en spoelden aan op de stranden. Een milieuramp voor het Waddengebied. Deze gebeurtenis zette Natuurgids en Erfgoeddocent Marja Kiers en mij aan het denken: Hoe kon dit gebeuren in zo’n kwetsbaar natuurgebied? Wie is verantwoordelijk en hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

Onze zoektocht leidde naar informatie over het Unesco Werelderfgoed gebied. Natuur houdt zich niet aan landsgrenzen: de Wadden strekken zich uit over Denemarken, Duitsland en Nederland. Hoewel er trilaterale samenwerking is, blijft regelgeving ten behoeve van betere bescherming moeilijk. Er zijn twee vaarroutes: een Noordelijke route die verder van de kust vandaan en dieper is, hier moeten schepen met gevaarlijke lading varen. De MSC ZOE mocht via de Zuidelijkere route varen, die dichterbij de kust ligt en relatief ondiep is.

Het is nu duidelijk dat het schip daar eigenlijk niet had moeten varen, aangezien het een gevaar voor het natuurgebied is. Wie is dan verantwoordelijk? Misschien de rederij: hadden ze niet kunnen inschatten dat het schip te diep lag? Of ligt het aan de regelgeving: wettelijke richtlijnen zorgen voor bescherming van unieke natuur. Of kunnen wij, de particulieren, hier iets aan doen: minder wegwerpspullen uit lagelonenlanden bestellen?

Marja en ik ontwikkelden een activiteit voor festivals. We onderzoeken of de festivalterreinen groot genoeg zijn om het schip te herbergen. Daarna reflecteren we op de gebeurtenis door culturele druktechnieken toe te passen. Samen met het publiek, jong en oud, proberen we uit te pluizen wat er gebeurt is en wat goede oplossingen zijn om dit in de toekomst te voorkomen. Het eindresultaat bestaat uit inspirerende pamfletten met dromen, wensen en concrete tips.

We stonden in 2019 op FestiValderAa, Festival Hongerige Wolf en Voorbij de Grens.

Wil jij dat we ook op jouw evenement staan, of bij jou op school langskomen? Neem dan contact op

Mede mogelijk gemaakt door Woonstichting Het Groninger Huis

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen