Fondsenwerving voor kunst en cultuur

Er zijn ontelbare subsidies en fondsen voor kunst en cultuur. Maar welke zijn geschikt voor jouw project? En waar moet je om denken bij de subsidieaanvraag?

 

Subsidie cultuur aanvragen

Allereerst, door toegang te krijgen tot financiële middelen kun je nieuwe initiatieven lanceren. Gelukkig zijn er in Nederland volop manieren om cultuur en kunst een podium te geven. Subsidies worden verstrekt om de toegankelijkheid van kunst en cultuur te vergroten. Vanuit de overheid gebeurt dat bijvoorbeeld via het Fonds Podiumkunsten, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeenten. Deze fondsen staan in principe alleen open voor stichtingen zonder winstoogmerk. Particuliere fondsen zijn er ook – dit zijn bijvoorbeeld het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Rabobank Coöperatiefonds.

Cultureel fondsenwerver

Als cultureel fondsenwerver help ik stichtingen, verenigingen en onderwijs bij het vinden van de juiste financieringen. Ik verzamel alle informatie die nodig is voor een succesvolle aanvraag en begeleid het opstellen van het projectplan en de aanvraag, waardoor jij een hogere slagingskans hebt.

Voorwaarden culturele subsidie

Belangrijk om te beseffen is dat je nooit 100% gratis subsidie krijgt. Vaak is een deel van de kosten voor je culturele project subsidiabel. Het andere deel zul je zelf moeten (laten) financieren – bijvoorbeeld door entreegelden, sponsoring of crowdfunding. Voor het ontvangen van subsidie moet je ook aan voorwaarden voldoen en beloften nakomen. Deze stelt het fonds heel duidelijk op – jij moet bewijzen dat je er dan ook aan hebt voldaan.

Criteria voor cultuursubsidie

Aan de hand van criteria beoordelen de fondsen je aanvraag. De criteria staan altijd duidelijk omschreven bij de subsidie en op de site van het fonds. In het projectplan moet duidelijk worden hóé je aan die criteria voldoet. De meest voorkomende criteria:

 

  • artistieke kwaliteit: benadruk hoe jouw concept artistiek is, omschrijf visie, wat je precies gaat doen, wie meewerken en wat hun artistieke kwaliteiten zijn en mogelijk ook aanbevelingen van andere vakprofessionals
  • cultureel ondernemerschap: hoe steekt je financieringsplan in elkaar? Heb je een sluitende begroting en dekking?
  • toegankelijkheid: inhoudelijk en promotioneel moet je je boodschap aan de man zien te krijgen. Ook het artistiek concept moet heel duidelijk toegankelijk zijn voor publiek
  • actuele relevantie: welke actuele thema’s raakt je culturele project? Hoe zet het mensen aan tot actie of nadenken?

 

Meer weten? Ik help je graag op weg.

Tips culturele subsidie aanvragen

 

  • Start tijdig met in kaart brengen van fondsen en mogelijkheden
  • Verdiep je in de visie van het beoogde fonds en hun subsidievoorwaarden
  • Houd rekening met vier maanden tussen aanvraag en toekenning
  • Schrijf een goed doordacht projectplan
  • Maak de relevantie en toegevoegde waarde van je project duidelijk
  • Besteed het fondsenwerven uit aan een deskundige – die kent de fondsen, werkt daardoor sneller en is meer ervaren

Zoek jij een cultureel fondsenwerver voor jouw project?

Ik help stichtingen en verenigingen aan subsidies die hun culturele projecten mogelijk maken. Zo draag ik bij aan een rijker aanbod van kunst en cultuur in Nederland.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen