Achter de schermen bij Mare Kiers

Regelmatig krijg ik de vraag hoe de (werk)dagen van een fondsenwerver eruit zien. Vandaag neem ik jullie mee achter de schermen.

Planontwikkelaar of fondsenwerver?

Mijn werkzaamheden bestaan uit twee onderdelen. Een deel planontwikkeling en een deel fondsenwerving. Het grootste deel van mijn tijd gaat naar de eerste, het ontwikkelen van een plan. Als een organisatie niet gewend is om gestructureerd en projectmatig te werken, is het fijn om samen een gedegen projectplan uit te werken. Vooral kleinere stichtingen met veel vrijwilligers hebben hier behoefte aan. Dit is mijn favoriete onderdeel.

Plan van A tot Z

Planontwikkeling gaat om de inhoud: wat wil je bereiken en hoe ga je dat doen? Ik word altijd erg enthousiast van het samen bepalen welke doelen je nastreeft en welke vorm het beste past bij jouw kunstdiscipline, de actualiteit of een doelgroep. Samen mogen we alle denkkracht en creativiteit gebruiken die we maar hebben, maar binnen bepaalde kaders. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de identiteit van je organisatie en je positie in het maatschappelijke of artistieke veld.

Het vervolgens uitwerken van een planning en een begroting vind ik genieten: heerlijk als die ‘puntjes op de i’ gezet kunnen worden. En dan door naar het tweede deel: de fondsenwerving.

Van bureaucratie tot ‘definitief verzenden’

Nadat je een definitief projectplan met planning, begroting en pr-plan hebt opgezet, kan de bureaucratie beginnen. Dat kan behoorlijk veel tijd kosten, waarbij je voor verschillende fondsen je projectplan telkens een beetje aanpast. Bijvoorbeeld aan het maximum aantal pagina’s of uitweiding over specifieke doelen.

Uiteindelijk is ‘de climax’ van dit proces wanneer je op de ‘definitief verzenden’-knop drukt. Je plan is de deur uit en het werk zit erop. Het enige wat je dan kan doen, is wachten…

Cadans van projecten en jaren

Binnen elk project en gedurende het jaar merk ik een bepaalde cadans. Een project heeft vaak een rustige aanloopperiode. Voordat een plan geschreven kan worden, moet er input komen. Dit doet de klant vaak zelfstandig: mijn rol is dan nog klein. Wat ik kan doen is meedenken, kritische vragen stellen en de lacunes benoemen. De klant moet uiteindelijk met de invulling komen. Soms stuur ik de klant nog op pad, omdat er bijvoorbeeld belangrijke samenwerkingspartners missen of er ontbreekt een goede financieringsmix. Dat kan soms best wat tijd kosten, maar zorgt wel voor een grotere kans op succes.

Na deze aanloopperiode begint mijn werk voor het project toe te nemen. Ik werk aan een conceptplan en tegelijkertijd stel ik een strategie op voor de fondsenwerving. Ik overleg met de klant om tot een definitief plan te komen en ik overleg met fondsen om preadvies te verzamelen.

Vergaderingen van fondsen

Veel fondsen hebben per kwartaal vergaderingen, waardoor deadlines kunnen ophopen in een periode. Dat betekent dat ik op die momenten flink aan de bak moet. Vooral aangezien ik meerdere projecten tegelijkertijd heb lopen. Na die drukke periode volgt onmiddellijk een periode van wachten: soms een maand, vaker twee of drie voordat je uitslag krijgt. Alles wat je kon doen, is gedaan en het lot van je project ligt in de handen van het betreffende fonds.

Individueel, maar graag samen

Veel van mijn werk vindt plaats op mijn toetsenbord. Het schrijven en aanpassen van de plannen, het opzetten van een strategie en het indienen van de aanvragen. Soms werk ik hele dagen alleen aan verschillende plannen. Aan het einde van de dag sluit ik dan af met vierkante ogen en een tollend hoofd.

Vanaf augustus 2020 werk ik dan ook op een nieuwe werkplek met een collega-zzp’er. De momenten waarop je even een korte koffiepauze inlast, even kan kletsen en stoom afblazen zorgen ervoor dat ik de dag dan met energie kan afsluiten. Bijkomend voordeel van het kantoor is dat er een werkplaats aan vast zit. Als groot hobbyist kan ik hier heerlijk naar hartenlust zagen, timmeren en schuren! De perfecte combinatie tussen werken met hoofd en handen.

Meer weten over mij of mijn werk? Op mijn website lees je meer over mijn achtergrond of over fondsenwerving.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen