Governance Code Cultuur en subsidies aanvragen

Wanneer het opzetten van culturele projecten geen alledaagse klus is voor jou, is dit waarschijnlijk een nieuwe term voor je: de Governance Code Cultuur. Deze Governance Code focust zich op een goed bestuur van en toezicht op een culturele organisatie. Hierbij gaat het om het vertrouwen dat subsidiefondsen hebben in de juiste besteding van subsidies of donaties aan een culturele instelling.  Steeds meer fondsen stellen, zij het op een minimale manier, het verplicht om hier aan te voldoen. Wat is de minimale basis en waarom is dat een goede zaak?

 

De waarde van de code voor kleine stichtingen

Een goed bestuur en toezicht is belangrijk voor een sterke en gezonde culturele sector. Dit kan aanvoelen als de zoveelste bureaucratische rompslomp, terwijl je al zoveel tijd kwijt bent aan de dagelijkse praktijk of ontzettend veel moeite hebt met het vinden van bestuursleden. Waarom zou je dan als kleine- of vrijwilligersstichting zo’n code willen volgen?

Met het volgen van de code zorg je ervoor dat je bestuur en toezicht goed in elkaar zit, dat het voortbestaan van de organisatie goed geregeld is en dat de buitenwereld vertrouwen kan hebben in jouw organisatie. Ook voor kleine stichtingen is dit belangrijk. De code is dus niet een verplichting die je naleeft omdat fondsen dat van jou vragen, maar omdat je vindt dat het bijdraagt aan jouw organisatie.

 

De Governance Code Cultuur

Wat staat er nu precies in de code? Je kan alles over de code vinden op de website van Cultuur+Ondernemen, de ‘houder’ van de code: https://www.cultuur-ondernemen.nl/governance . Zij noemen de code een instrument voor goed bestuur en toezicht. Ze geven aanbevelingen en stimuleren vooral een bewust handelen rondom bestuur en toezicht.

In de code omschrijven zij acht principes. Deze gaan bijvoorbeeld over de doelstelling van je organisatie, hoe je om kan gaan met belangenverstrengeling, wat de taken van een bestuurslid en een toezichthouder zijn en wie welke verantwoordelijkheden heeft. Zij hebben als uitgangspunt het Raad-van-Toezicht-model, maar geven ook aan hoe je ermee om kan gaan als je een bestuursmodel hanteert (een bestuur dat voorbereid, uitvoert en controleert).

Belangenverstrengeling

Belangenverstrengeling komt vaak voor. Je hebt belangenverstrengeling die misschien wel wenselijk is, als bijvoorbeeld een bestuurslid of toezichthouder diens netwerk inzet. Maar er zijn vaak situaties waarbij er belangenverstrengeling is die ervoor zorgt dat de organisatie niet zo betrouwbaar is of dat een lid misschien niet onafhankelijk kan handelen.

Waar kan je dan aan denken? Bijvoorbeeld als je partner of een familielid in de raad van toezicht zit. Diegene heeft er belang bij dat jij inkomsten krijgt en dat je gevoelens niet gekwetst worden, dus is diegene niet kritisch in het toezicht op de facturen die je indient of de jaarrekening. Of als bijvoorbeeld de stichting een museum opbouwt rondom een privécollectie, waarvan de eigenaar in de raad van toezicht of het bestuur zit. Zit het eigenbelang van die eigenaar niet in de weg van een betrouwbaar bestuur? Of als je zelf in het bestuur zit én uitbetaald wordt als projectleider. Dan ben je je eigen opdrachtgever en is er dus sprake van belangenverstrengeling.

 

De minimale voorwaarden als je wilt fondsenwerven

Bij sommige fondsen, zoals bijvoorbeeld kleine, lokale fondsen of overheden, zijn de regels vaak minder streng. Ze kennen jou waarschijnlijk en de bedragen zijn niet meer dan een paar duizend euro. Bij grotere fondsen kan je bijvoorbeeld de volgende vragen krijgen:

  • Bestaat jouw bestuur of raad van toezicht uit minimaal 3 onafhankelijke personen?
  • Volg jouw organisatie de Governance Code Cultuur?

Dit zijn simpele ‘ja/ nee’ vragen die je snel kan beantwoorden en kan bewijzen met een gewaarmerkt KVK-uittreksel van maximaal een jaar oud. Uiteraard kan je ervoor kiezen om toch een bestuur te houden dat uit minder dan drie personen bestaat, of dat je zowel toezicht houdt als je eigen bedrijf inhuurt, of dat je partner in je bestuur blijft. Dan zitten er wel (terecht) grenzen aan wat je kan verwachten van fondsenwerving.

Een stap verder

Een stap verder is dat je in je beleidsplan omschrijft wat de visie en werkwijze is met betrekking tot de Governance Code Cultuur. Deze kan je dan kopiëren in je projectaanvraag. In de toelichting op de code wordt gezegd dat de principes algemeen geldend zijn, maar dat je uit kan leggen hoe je ze toepast of hoe je ervan afwijkt in jouw specifieke geval. Er zijn allemaal soorten en maten organisaties en zo geven ze daar ruimte voor.

 

Codes in de culturele sector

De Governance Code Cultuur is één van de drie codes in de culturele sector. De andere zijn de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Meer weten over de codes of zoek je begeleiding bij de subsidie aanvraag? Neem contact op met mij.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen