Missie en visie: het waarom & 3 tips

 

Waarom zou je als (kleine) non-profit stichting aandacht geven aan een missie en visie? Is dat niet iets voor een groot museum of podium met allemaal betaalde krachten en grootse budgetten? Zeker niet: voor kleine (vrijwilligers)organisaties zijn deze zaken net zo belangrijk. Anders blijven je activiteiten optioneel en recreatief terwijl dat vaak geen recht doet aan het ontstaan en doel van de stichting.

Je missie en visie verwoorden je bestaansrecht en vormen de basis van al je activiteiten. Ze maken voor iedereen duidelijk waarom je bepaalde projecten opzet: voor collega’s (vrijwillig of betaald), partners, fondsenverstrekkers en publiek. Met de geformuleerde missie en visie zorg je ervoor dat iedereen die mee werkt hetzelfde voor ogen heeft. En als iedereen de missie en visie draagt, zal je ook merken dat de betrokkenheid vergroot.

Om die betrokkenheid te genereren dienen je missie en visie begrijpelijk en makkelijk te onthouden zijn. Daarom is het des te belangrijker om je missie en visie kort, krachtig en helder te formuleren. Maar op welke details moet je dan letten?

Missie

De missie gaat over de identiteit en kernwaarden van je organisatie. Het geeft aan wat jouw organisatie wil betekenen, voor wie en hoe. Dit formuleer je kort en krachtig en in begrijpelijke taal, zodat iedereen deze gemakkelijk kan onthouden. Of dat nou je publiek is of de vrijwilliger achter de balie. Wordt je missie een lang verhaal, maar wil je niets schrappen? Kies dan voor een langere missie in je beleidsstukken, maar communiceer kort en krachtig naar buiten met een mission statement.

Aan de slag: 3 tips

Deze concrete vragen helpen je op weg:

  • Voor wie ben je er?
  • Welke kernactiviteiten bied je, en waarom?
  • Op welke manier doe je dat?

Visie

Je visie toont de toekomstdroom van je organisatie. Je denkt daarbij na over het werkveld waarin je organisatie opereert en wat daar de kansen en bedreigingen zijn. Wat is de gedroomde positie daarbinnen en hoe kan jouw organisatie dat waarmaken? Met je visie kan je de organisatie  onderscheiden van concurrenten en richting geven aan werkzaamheden. Aangezien hier meer externe factoren spelen dan bij een missie is het aan te raden in ieder geval elke vier jaar je missie tegen het actuele licht te houden.

Aan de slag: 3 tips

Voor het formuleren van een visie kan je de volgende vragen stellen:

  • In welk werkveld opereer je en welke veranderingen zijn te verwachten?
  • Welke doelen en positie wil je bereiken?
  • Op welke manier doe je dat?

Voorbeeld: het Drents Museum

Voorbeelden zijn volop te vinden. Elke stichting met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) is namelijk verplicht bepaalde stukken online te zetten, zoals een beleidsplan en jaarverslag. Je kan dus makkelijk relevante voorbeelden vinden als je zoekt naar de stukken van organisaties die jij inspirerend vindt.

Ik vind het Drents Museum een inspirerend voorbeeld geven. In hun strategische stuk staan heel helder hun missie, visie en doelstellingen voor de komende jaren. Hun missie is: Het Drents Museum toont een blik op de wereld en biedt de wereld een blik op Drenthe. Met verhalen over archeologie, kunst en geschiedenis inspireren we jong en oud. De lezer weet door deze twee zinnen welke collectie het museum in huis heeft, hoe zij deze willen inzetten en voor welk publiek.

Hun visie formuleren ze ook kort: We willen een succesvol museum van internationale betekenis zijn en een verrijkende ervaring bieden aan zoveel mogelijk mensen. Eigenlijk gebruiken ze hier een ‘vision statement’, die ze nader toelichten in hun strategisch beleid. Vervolgens gebruiken ze deze informatie om SMART doelstellingen te formuleren voor de komende jaren. Daarin wordt duidelijk waar hun prioriteiten liggen en waarschijnlijk ook welke projecten ze voortzetten of initiëren.

 

Missie en visie: het fundament onder je projectplan

Klanten komen vaak bij mij met projectideeën of plannen. De eerste vraag die ik stel is altijd: wat is je missie, wat is je visie? Als er dan alleen een statutaire doelstelling gegeven wordt, vraag ik door: wat wil je nou echt bereiken en waarom is jouw organisatie de aangewezen organisatie? De missie en visie van je organisatie is daarmee het fundament onder het project waar je subsidie voor wilt aanvragen.

Benieuwd of jouw missie en visie helder genoeg zijn voor de basis van een stevig projectplan? Ik kijk graag met je mee.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen