Stichting J.P. Poppinga

Functie: Adviseur planontwikkeling & fondsenwerving, 2018

Het kunst- en erfgoedprogramma ‘Dit is mien Laand’, ontwikkeld door Tjerk Poppinga, is hèt lespakket voor Groninger basisschoolleerlingen in 2018. Het is dan 100 jaar geleden dat De Ploeg is opgericht door kunstenaars zoals Jan Wiegers, Johan Dijkstra, Jan Altink, George Martens, Alida Jantina Pott en Simon Steenmeijer. Zij vormden een kunstkring dat met trots en bravoure het Groninger landschap verbeeldde. Inmiddels is hun kunst onderdeel van het Groninger Culturele erfgoed. Met dit project maakt Stichting J.P. Poppinga leerlingen actief deelgenoot van dit erfgoed. In een tijd van negatieve aandacht voor de provincie (vergrijzing, aardbevingen, werkloosheid, armoede) zorgt dit programma voor een gevoel van trots op hun eigen culturele, Groninger identiteit en het landschap waarin zij opgroeien.

Voor dit project heb ik het projectplan met planning en begroting opgesteld en subsidie aanvragen gedaan. Onder andere Stichting 100 jaar De Ploeg en Het Huis van de Groninger Cultuur hebben een financiële bijdrage gedaan.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten