Aletta Jacobs College & Kunstencentrum Kielzog

Functie: Initiatiefnemer, fondsenwerver, coördinator, beleidsontwikkelaar

Het Praktijkonderwijs van het Aletta Jacobs College te Hoogezand heeft grote ambities op het gebied van kunsteducatie. Om dit te realiseren nam ik initiatief om een driejarig project op te zetten met behulp van de regeling ‘versterking cultuureducatie vmbo’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik heb het kunstencentrum Kielzog betrokken als culturele partner en het voortouw genomen bij het opstellen van het projectplan, de planning en de begroting.

De kern van het project is een buddysysteem: Schooldocenten en Kunstdocenten ontwikkelen samen workshops voor de leerlingen. Zo leert de schooldocent over cultuureducatie en de kunstdocent over de kenmerken van onze leerlingen. Daarnaast verbeteren we het beleid, het jaarwerkplan, de culturele bezoeken en het leerlingvolgsysteem. Ik begeleid de school hierin en ik ben coördinator van de buddy’s.

 

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele, maatschappelijke en educatieve organisaties om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver
Subsidiemogelijkheden cultuur

Mare Kiers

Planontwikkeling Fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers Planontwikkeling & Fondsenwerving voor culturele projecten