Bibliotheek Midden-Groningen

(Biblionet Groningen)

Functie: Adviseur planontwikkeling & subsidie, maart 2018

‘Bouw Mee’ is een maatschappelijk-educatieproject voor wijkbewoners en leerlingen van nieuwe kindcentra, bedacht en ontwikkeld door Anneke Tiddens van Bibliotheek Midden-Groningen.

De kindcentra zijn het resultaat van verschillende ontwikkelingen: aardbevingen, gemeentelijke herindeling en krimp. De centra huisvesten scholen met verschillende profielen en culturele achtergronden. Bestuurders en gebiedsontwikkelaars ontwerpen plannen, maar wie luistert er naar de mening van de kinderen?

Met dit project wordt op basis van een canvasmodel een lesprogramma ontwikkeld en uitgevoerd, waarin leerlingen uit groep 7 samen met wijkbewoners hun leefomgeving vormgeven met behulp van Minecraft. Ze doen samen onderzoek, komen met oplossingen, zijn creatief en leren ideeën te vertalen in onderwerpen en beseffen dat er randvoorwaarden zijn waaraan alles moet voldoen. Actief burgerschap, participatie, eigenaarschap, (intergenerationele) samenwerking, communicatie en begrip van culturele en sociale verschillen zijn een rode draad. Bibliotheek Midden-Groningen stimuleert hiermee 21e eeuwse vaardigheden en positioneert zichzelf als onmisbare partner voor het onderwijs en de maatschappij.

Voor dit project schreef ik het projectplan met planning en begroting, en stelde ik een aanvraag samen voor de Innovatiegelden 2018 van de Koninklijke Bibliotheek.

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen