Aletta Jacobs College & Kunstencentrum Kielzog

Functie: Initiatiefnemer, fondsenwerver, coördinator, beleidsontwikkelaar

Het Praktijkonderwijs van het Aletta Jacobs College te Hoogezand heeft grote ambities op het gebied van kunsteducatie. Om dit te realiseren nam ik initiatief om een driejarig project op te zetten met behulp van de regeling ‘versterking cultuureducatie vmbo’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Prins Bernhard Cultuurfonds. Ik heb het kunstencentrum Kielzog betrokken als culturele partner en het voortouw genomen bij het opstellen van het projectplan, de planning en de begroting.

De kern van het project is een buddysysteem: Schooldocenten en Kunstdocenten ontwikkelen samen workshops voor de leerlingen. Zo leert de schooldocent over cultuureducatie en de kunstdocent over de kenmerken van onze leerlingen. Daarnaast verbeteren we het beleid, het jaarwerkplan, de culturele bezoeken en het leerlingvolgsysteem. Ik begeleid de school hierin en ik ben coördinator van de buddy’s.

 

Nieuwsgierig geworden?

Wat ik doe

Ik help culturele stichtingen om van hun idee een haalbaar en
realistisch projectplan te maken, inclusief planning, begroting en subsidie-aanvragen.

Zakelijk ondersteuner stichting
Sparringpartner artistiek leider
Zakelijke coach cultuur

Subsidie-adviseur culturele sector
Subsidie aanvragen culturele projecten
Cultureel fondsenwerver

Mare Kiers

Zakelijke ondersteuning en fondsenwerving

Groningen
E: mare@marekiers.nl
T: 06 18 43 85 41

© 2020 Mare Kiers - zakelijke ondersteuning & fondsenwerving voor culturele stichtingen